© 2015 by Cabinet Insolventa Bunea Eugen

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUNEA EUGEN

Home

Mandatul ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii în scopul realizarii unei întelegeri între unul sau mai multi dintre acestia si debitor în vederea depasirii starii de dificultate în care se afla întreprinderea.


Un debitor poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii în insolventa, autorizati conform legii.

Cererea trebuie sa cuprinda o descriere detaliata a motivelor care fac necesara numirea unui mandatar ad-hoc.

Cererea este depusa la cabinetul presedintelui tribunalului si se înregistreaza într-un registru special.

Dupa primirea cererii, presedintele tribunalului dispune convocarea, în termen de 5 zile, prin agent procedural, a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus.


Procedura se desfasoara în camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa.


Confidentialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele si institutiile care iau parte sau sunt implicate în aceasta.


Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnare, o întelegere între debitor si unul sau mai multi creditori ai sai, în vederea depasirii starii de dificultate în care se afla întreprinderea debitorului, salvgardarii întreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirii creantelor asupra debitorului.


În scopul realizarii obiectului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri considera a fi necesare.


Onorariul mandatarului ad-hoc va fi stabilit provizoriu de catre presedintele tribunalului, la propunerea debitorului si cu acordul mandatarului ad-hoc, sub forma unui onorariu fix sau a unui onorariu lunar. Acesta va putea fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului.


Mandatul ad-hoc înceteaza:

a) prin denuntarea unilaterala a mandatului de catre debitor sau de catre mandatarul ad-hoc;

b) prin încheierea întelegerii;

c) daca, în termenul prevazut de lege, mandatarul nu a reusit sa intermedieze încheierea unei întelegeri între debitor si creditorii sai.


La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, presedintele tribunalului va constata încetarea mandatului ad-hoc, prin încheiere irevocabila.